توسعه تعاملات و رویدادهای نوآوری، کارآفرینی

مرکز توسعه رقابت‌پذیری، زمینه اجرای پروژه‌ عارضه‌یابی برای شرکت های استان کرمان را در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه در قالب اجرای پروژه عارضه‌یابی یا سنجش سلامت کسب و کار (چک‌آپ سازمانی) بوده که در آن، 7 حوزه مدیریتی (منابع انسانی، فروش، مالی، بهره‌وری، توان اجرا، عملیات، استراتژی) مورد ارزیابی تفصیلی قرار می‌گیرد. همچنین عملکرد شرکت با استاندارد‌ها و نُرم‌های صنعت مقایسه شده و گزارش آن به مدیریت شرکت ارائه خواهد شد. اجرای منظم پروژه سنجش سلامت کسب و کار (عارضه‌یابی) و پروژه‌های بهبود موجب تسهیل در حل مشکلات فعلی سازمان و ارتقا توانمندی آن‌ها در بازار خواهد شد.