مشاوره تخصصی در حوزه بهره وری

مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار استان کرمان در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ همزمان با برگزاری همایش توسعه رقابت پذیری استان کرمان در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق راه اندازی شد.
مهمترین هدف از راه اندازی این مرکز در استان
مهمترین هدف از راه اندازی این مرکز در استان ایجاد پایگاه داده وضعیت عملکردی بنگاه های اقتصادی طی سال های گذشته بوده است. این پایگاه داده بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات را شامل می شود که به منظور مذاکره با بخش دولتی در استان در شورای گفتگو و ارائه نظرات کارشناسی توسط کمیسیون ها و مرکز مطالعات اتاق مورد استفاده قرار می گیرد.
بنگاه های اقتصادی فعال در این استان می توانند جهت بهره مند شدن از خدمات این مرکز و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
 
تلفن: ۳۲۴۶۴۷۷۴-۰۳۴ و ۳۲۴۴۲۳۲۴-۰۳۴
فکس: ۳۲۴۸۳۳۷۴-۰۳۴
ایمیل: competitiveness@research.kccim.ir