حمایت از پایان نامه ها

دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای بخش بازرگانی و به‌منظور بهره‌گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه‌ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه‌های کاربردی موردنیاز بخش بازرگانی استان از پایان‌نامه‌های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد واجد شرایط، حمایت می‌کند. شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان مستعد و علاقه‌مند، هدایت و بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگانی و ارتقای اثربخشی پایان‌نامه‌ها از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

ضوابط:
- پایان‌نامه باید در یکی از زمینه‌های موردنیاز اتاق باشد و به یکی از دو روش زیر انتخاب می‌شود:
- انتخاب موضوع از میان اولویت‌های پژوهشی اتاق
- پیشنهاد موضوع پایان‌نامه توسط دانشجو و تائید توسط مرکز مطالعات اتاق
- سقف میزان حمایت اتاق برای مقطع کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و دکتری ۶۰ میلیون ریال است.
- دانشجو باید در ابتدای نسخه نهایی پایان‌نامه، حمایت اتاق از اجرای پایان‌نامه را ذکر کند.

فرآیند حمایت از پایان‌نامه‌ها:
- دانشجو پس از انتخاب موضوع و استاد راهنما، فرم درخواست (قابل‌دسترسی در سایت مرکز مطالعات) را تکمیل و به همراه مدارک زیر به مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق ارسال می‌کند:
- معرفی‌نامه از معاونت آموزشی یا اداره تحصیلات تکمیلی محل تحصیل و اعلام موضوع انتخابی مصوب در گروه آموزشی
- تصویر کارت دانشجویی
- تصویر کارت ملی
- در صورت تائید پروپوزال در اتاق، دانشجو پیگیری لازم جهت نهایی¬کردن پایان‌نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع اتاق می‌رساند.
- پس از نهایی شدن شرح خدمات پایان‌نامه در دانشگاه، چنانچه تغییراتی به وجود آید که مورد تائید مرکز مطالعات اتاق نباشد، از حمایت پایان‌نامه اجتناب می‌شود.
- پس از نهایی شدن موضوع در دانشگاه، اتاق جهت حمایت از پایان‌نامه با دانشجو، توافقنامه حمایت از پایان‌نامه تحصیلی را منعقد می‌کند.
- دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه مطابق با مقررات دانشگاه، یک نسخه نهایی از آن را به همراه فایل الکترونیکی (pdf وword) پایان‌نامه به اتاق ارسال می‌کند.
- پس از برگزاری جلسه دفاعیه در دانشگاه، دانشجو تمامی اصلاحات خواسته‌شده در جلسه دفاعیه را در پایان‌نامه اعمال کرده و خاتمه پایان‌نامه را به اتاق اعلام می‌کند.
*دانشجو می‌باید در صورت اعلام اتاق، طی جلسه‌ای نتایج پژوهش را به علاقه‌مندان در اتاق ارائه نمایند.
 

مشخصات پایان نامه

نحوه انتخاب موضوع :اولویت پیشنهادی اتاق کرمانپیشنهاد دانشجو


مشخصات دانشجو


مشخصات استاد راهنما