۲۰ تغییر بزرگ جهان در سال ۲۰۵۰
هدف این کتاب نگاهی به آینده است قصد داریم ببینیم این پیشرفت ها و توسعه ها چگونه جهان ۲۰۵۰ را شکل می دهند. البته این هدف بسیار بلند پروازانه است. تاریخ سرشار از پیشگویی هایی است که اشتباه از اب درآمده اند. چه بسیار پیش بینی ها در مورد سیاست، دولت، جنگ و بازار که همگی اشتباه شدند. چطور می توان به تصویری از آینده دست یافت؟ پیش بینی وضعیت هوا حتی برای فردا نیز بسیار دشوار است، چه برسد به پیش بینی امور برای چهار سال آینده؛ امری بعید و غیرممکن به نظر می رسد. با همه این حرف ها باز هم حدس زدن ارزشمند است. جالب است که پیش بینی ۲۰۵۰ ساده تر از پیش بینی یک هفته یا یک سال آینده است. برخی جنبه های مهم چند دهه آینده را می توان با اطمینان پیش بینی کرد. آمار مردم نگاری را در نظر بگیرید؛ هر چند نمی توان خیلی دقیق نظر داد اما می توان به آمار حقیقی نزدیک شد. آمار جمعیت بشر می تواند نقطه خوبی برای شروع و تفکر در مورد آینده باشد. این کتاب نیز با همین مبحث آغاز می شود.
آشوب بزرگ؛ چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟
هر فرد در جایگاه خودش باید انتظارات و توقعاتش را تغییر دهد: عصر استقلال کارگران به عصر توجه به افراد ارشد در حوزه اجتماعی تبدیل شده است. افراد باید در عصر جدید بدانند تنها کسی که می توانند به او تکیه کنند، خودشان هستند. میلیون ها نفر می توانند کاری که شما انجام می دهید را انجام دهند چه چیزی در این ماجرا شما را خاص و متفاوت می کند؟ کارگران امروز باید این جمله را روزی هزار بار برای خود تکرار کنند تا هر صبح که از خواب بیدار می شوند همچنان شغل خود را داشته باشند. آن ها باید به دنبال جایی باشند که فقط خودشان بتوانند در آن خدماتی را ارائه کنند و هیچ کس دیگر نتواند به آن ورود کند یا نتواند خدمتی، سریع تر یا ارزان تر از آن ارائه کند. آن ها باید در مهارت های خود به روز باشند.
بازاریابی دهان به دهان
مردم عاشق حرف زدن هستند. مردم در مورد کالاها و خدمات حرف می زنند. همینطور در مورد رنگ مو، خودرو، رایانه، برنامه های تلویزیونی، مواد شوینده و یا تمام چیزهایی که هر روز از آن ها استفاده می کنیم. همین حالا مردم دارند درباره شما و کالایی که می فروشید، حرف می زنند. بیش از یک بازاریابی ساده: این کتاب به ظاهر درباره یک تکنیک بازاریابی خاص است، ولی در واقع فلسفه ای جدید در تجارت است. این فلسفه جدید چیزی جز صداقت و قدردانی و چگونگی خوشحال کردن مردم نیست. فلسفه ی ساده ای است، یک قانون طلایی جدید: احترام و توصیه مشتریانتان را به دست آورید، باقی کار را آن ها انجام خواهند داد. با مردم به خوبی رفتار کنید، آن ها به رایگان برای شما بازاریابی خواهند کرد. یا جالب باشید و یا نادیده گرفته خواهید شد!