پروژه های انجام شده

 

تدوین نقشه راه انرژی استان کرمان

از آنجا که شناخت وضعیت موجود، اولین گام در تدوین نقشه راه انرژی است و اطلاع از نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت برق استان کرمان امری ضروری در جهت تدوین سیاست های مناسب در این حوزه می باشد. در این پژوهش در صدد این بوده ایم که با ارائه شاخص هایی به تبیین وضع موجود انرژی در استان بپردازیم که راهنمای تصمیم سازی های آتی در حوزه انرژی استان گردد. در این راستا ابتدا شاخص های بهره وری و شدت انرژی در استان مورد مطالعه قرار گرفت و برآوردی از پتانسیل صرفه جویی در بخش های مختلف مصرف ارائه شد. در ادامه رشد متوسط ۵ ساله کل مصرف محاسبه و دلایل وجود رشد بی رویه مصرف در برخی شهرستان های استان بررسی شد. در بخش تولید نیز، به بررسی ظرفیت موجود و ظرفیت در حال احداث توان تولید مورد مطالعه و به ارائه اطلاعاتی درباره پست های انتقال انرژی الکتریکی و خطوط انتقال موجود در استان پرداخته ایم. در گام بعد تراز انرژی برای هر شهرستان محاسبه و تلفات موجود در بخش های توزیع، انتقال و فوق توزیع گزارش شده است و در پایان نیز، میزان تبادلات انرژی الکتریکی استان با استان های مجاور محاسبه و تراز انرژی کل استان محاسبه شده است.
 
 

تدوین مدل پایش محیط کسب و کار استان کرمان

در این پژوهش به دنبال تدوین مدلی جهت سنجش وضعیت محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی بودیم. در روند اجرایی این طرح شاخص های محیط کسب و کار در سطح بین المللی (بانک جهانی)، ملی(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) و شاخص های بومی کشورهای (مالزی (Business Environment Index) و آلمان (Business Climate Index)) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز مطالعات کتابخانه ای به بررسی قوانین، شاخص های بین المللی، منطقه ای و ملی و بررسی گزارشات کارشناسی پرداخته شد و در فاز میدانی حدود ۱۵۰ ساعت مصاحبه با نمایندگان سازمان ها، فعالان اقتصادی و خبرگان انجام شد. به علاوه صورت جلسات مراجع رفع موانع تولید در استان کرمان و برخی استان ها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً در فاز تحلیل، جمع بندی مطالعات و بررسی های انجام شده و تدوین مدل انجام شد.
رویکرد تدوین مدل، سنجش با محوریت کسب و کارهای زیر ۵۰ نفر کارکن (SME) بوده است. ذی نفعان اصلی نتایج پایش؛ تصمیم گیران و تحلیل گران اقتصادی هستند. مدل با هدف برطرف کردن تنگناها و توجه بر پتانسیل هایی که باید پوشش داده شوند علاوه بر مقایسه استان های مختلف همچنین می تواند هر سازمان را در هر استان جداگانه با سازمان های مشابه آن در سراسر کشور مقایسه کند.
 
 

تدوین مدل تسهیل فرآیند سرمایه گذاری استان کرمان

پروژه تسهیل فرایند سرمایه گذاری در استان از ابتدای سال ۹۵ در دستور کار مرکز مطالعات قرار گرفت. فاز اول این پروژه تدوین مدل بود که با هدف افزایش شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات و تسریع اخذ مجوزها در فرایند سرمایه گذاری استان و با مطالعه دقیق فرایند سرمایه‌گذاری کشورهایی همچون مالزی و عمان و بازدید و بررسی مدل‌های در حال اجرا در داخل کشور ازجمله استان‌های آذربایجان شرقی، یزد، زنجان و... تدوین شد و سه مرحله شروع سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و بهبود کسب‌وکار را پوشش می‌دهد. بخش‌های مدل پیشنهادی به شرح زیر است:
بخش اول) مرکز فکر و مشاوره سرمایه‌گذاری که شامل سه جزء هدایت سرمایه‌گذاری، مرکز مشاوره تخصصی و مرکز آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری است.
بخش دوم) سیستم صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و به عبارت بهتر پنجره واحد:
اگر کشورهای دارای رتبه بالا در فضای کسب‌وکار را بررسی کنیم ویژگی مشترکی که در همه آن‌ها به چشم می‌خورد شکل‌گیری و توسعه سازوکاری به نام پنجره واحد (Single Window) است. پنجره واحد به‌مثابه درگاهی است که در آن، تمامی اسناد و مدارک موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در یک نقطه که همان دستگاه اصلی است تحویل گرفته می‌شود، تمامی مجوزها و استعلام‌های موردنیاز از دستگاه‌های فرعی با مرکزیت این مجرا اخذ می‌شود و نهایتاً مجوز نهایی صادر و تحویل متقاضی می‌شود، بدون این‌که در این فرایند متقاضی هیچ ارتباط مستقیمی با دستگاه‌های فرعی داشته باشد. شکل‌گیری پنجره واحد می‌تواند به‌صورت فیزیکی و یا مجازی انجام گیرد.
بخش سوم) نظارت: نظارت توسط بخش خصوصی و دولتی از طریق شورای گفتگو انجام می‌شود.
 
 

تدوین مدل توسعه و هدایت تشکل ها

در این پژوهش هدف تدوین مدلی اجرایی بود که راهنمای اتاق برای کمک به توسعه تشکل ها از مرحله شناسایی پتانسیل ها برای شکل گیری تشکل تا ایجاد و توسعه آن باشد. در تدوین مدل گام هایی به شرح زیر طی شده است:
اولین گام، بررسی مفهومی، که به تبیین مفاهیم و رویکردهای ناظر بر تعریف عام تشکل ها، بررسی سیاست ها و قوانین بالا دستی و پایین دستی و بررسی مطالعات و اقدامات انجام شده مرتبط در اتاق های سراسر کشور می پردازد.
دومین گام؛ عارضه یابی و بهینه کاوی، به طوریکه عارضه یابی و بهینه کاوی تشکل موفق های و ناموفق استانی و بهینه کاوی تشکل های کشوری و بین المللی صورت گرفت و نیز به بررسی استراتژی و سیاست گذاری کشورهای موفق در زمینه تشکل گرایی و احصا نظر خبرگان در رابطه با توسعه تشکل گرایی پرداخته شد.
گام سوم؛ پتانسیل سنجی، که به معنای تبیین انواع ظرفیت ها و فرصت های تاثیر گذار بر ایجاد و توسعه تشکل ها، بررسی روش های بهره برداری، مناظر ارزش آفرین و بررسی روش های ساماندهی و مدیریت تشکل ها است.
گام چهارم؛ حمایت، هدایت و پایش، در این گام تبیین سطوح مختلف بلوغ تشکل ها، تبیین نقاط حساس و یا تنگناها در طی مراحل بلوغ تشکل ها، تبیین انواع رویکردها مناسب، بررسی شاخص های سنجش عملکرد تشکل ها ومورد بررسی قرار گرفت.
گام پنجم و پایانی؛ تدوین مدل توسعه، جمع بندی و تدوین مدل توسعه تشکل ها و ارائه پیشنهادات اجرایی به منظور کمک به تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی اتاق حاصل انجام این گام بود.
 
 

تدوین مدل ارزیابی اثربخشی آموزشی اعضای اتاق

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان با برگزاری دوره های آموزشی منظم، هدفمند و ساختاریافته سعی در ارتقای شایستگی فعالان اقتصادی استان دارد. در این راستا پروژه تدوین مدل نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش اعضا با هدف ارتقای کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر آموزش های ارائه شده و تقویت و توانمندسازی تمامی فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه و تشکل های کارفرمایی استان برای حضور فعال در عرصه تجارت انجام شد و در چهار بخش نیازسنجی، شیوه اجرا، ارزیابی میزان اثربخشی و ثبت سوابق آموزشی، مکانیزمی چیده شد که خلاصه آن در زیر آمده است:
* هر ساله در اسفند ماه نیازسنجی آموزشی انجام می شود که در طی آن نقطه نظرات اعضای اتاق، هیات نمایندگان، رؤسا و اعضای کمیسیون های تخصصی، مدیران اتاق، تشکل ها و سایر صاحبنظران احصا می شود و براساس اطلاعات جمع آوری شده، نیازهای آموزشی تبیین و در قالب برنامه آموزشی سالانه اطلاع رسانی عمومی می شود.
* در اجرای برنامه آموزشی تدوین شده همواره سعی می شود که در برگزاری هر دوره با در نظر گرفتن نوع محتوا، گروه مخاطبان و امکانات در دسترس، بهترین شیوه ممکن انتخاب شود تا بیشترین اثر بخشی را فراهم کند.
* سنجش اثربخشی آموزش های ارائه شده در دو مرحله: به صورت آنی و یک ماه پس از برگزاری دوره انجام می شود. هدف از اجرای ارزیابی اثربخشی، دریافت بازخورد از فرایند نیازسنجی و شیوه برگزاری دوره آموزشی به منظور بهبود مستمر فرایند آموزش است.
* سوابق سمعی و بصری دوره های برگزار شده و اساتید مربوطه به منظور بهره برداری های آتی، ثبت و ضبط خواهد شد.
 
 

تدوین مدل ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان اتاق

پروژه حاضر با هدف تدوین الگویی که بتوان از طریق آموزش در مسیر توسعه مستمر سازمانی و توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی اتاق گام برداشت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن سندی تحت عنوان فرایند اجرایی آموزش پرسنل اتاق را فراهم کرد که خلاصه آن در ذیل آمده است:
* در نظام آموزشی هوشمند ﻧﻴﺎزﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ شود.
بدین منظور برای هر شغل یک استاندارد آموزشی تدوین می شود که شامل عناوین آموزشی متناسب با ماهیت شغل است. این عناوین که هر یک دارای یک کد آموزشی منحصر به فرد است بر اساس وظایف محرز هر شغل و به تشخیص متخصصین این حوزه به دست آمده است. نیازهای آموزشی او برای سِمَت شغلی فعلی از شرایط احراز آن شغل و نیازهای آموزشی برای انتصابات آینده به دست می آید. بدین ترتیب نیازهای آموزشی برای ارتقای شغل از اختلاف نیازهای شرایط احراز سمت جدید با آموزش های سپری شده قبلی وی تعیین می شود.
ابتدای هر سال گزارشی تحت عنوان مجموعه نیازمندی های آموزشی پرسنل توسط بخش آموزش جمع آوری و به ریاست مرکز گزارش می شود تا پس از اخذ تایید ریاست، برنامه ریزی و اجرا شود.
* اجرا می تواند مستقیما توسط بخش آموزش و یا از طریق معرفی فراگیر به موسسات معتبر مورد تایید اتاق انجام شود اما همواره سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن نوع محتوای آموزشی و امکانات در دسترس، بهترین شیوه ممکن انتخاب شود تا بیشترین اثر بخشی را فراهم کند.
* سنجش اثربخشی دوره ها می تواند از طریق انجام پیش آزمون و پس آزمون، ارسال فرم مربوطه، یک ماه بعد به سرپرستان فراگیران برای ارزیابی میزان تغییر رفتار فرد بر اثر آموزش، سنجش فراگیران توسط آموزگار و یا ترکیبی از این روش ها انجام شود.
* هر یک از پرسنل دارای یک پرونده آموزشی هستند که دوره های آموزشی سپری شده و نیازهای آموزشی فعلی و آینده ایشان را ثبت و نگهداری می کند.
 
 

تدوین مدل راهبری معین های اقتصاد مقاومتی

سال هاست که استان کرمان در قالب طرح مثلث توسعه و بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیت های سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی سعی در توسعه مناطق مختلف دارد و در این راه دستاوردهای قابل قبولی نیز داشته است.
در همین راستا اتاق کرمان در سال جاری در تلاش است با تدوین الگویی مبتنی بر مفاهیم علمی و تجارب کشورهای موفق دنیا و تعریف دقیق نقش ها و وظایف اجزای آن، به تاثیرگذاری هر چه بیشتر این طرح کمک کند و در این الگو وجود یک مهره کلیدی تحت عنوان هماهنگ کننده و مشاور را متضمن تحقق توسعه متوازن و پایدار استان می داند.
 
 

ارائه راهکارهای بهبود مولفه اجرای قراردادها در شاخص Doing Business بانک جهانی

گزارش پایش محیط کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business) از سال ۲۰۰۳ عملکرد کشورهای مختلف را در حوزه های مختلف محیط کسب‌وکار، پایش و موانع کسب‌وکار کشورهای مختلف را به‌صورت مقایسه ای بررسی می کند. در این راستا ۱۰ مولفه شامل ثبت شرکت یا شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، اخذ امتیاز برق، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب‌وکار تعریف شده است.
از آنجا که وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست (رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور دنیا) در سال جاری اتاق کرمان از طرف اتاق ایران مامور به انجام پروژه مطالعاتی جهت شناسایی راهکارهای بهبود رتبه ایران در مولفه اجرای قراردادها شده است.